אויפֿן וועג שטייט אַ בוים Oyfn veg shteyt a boym et quelques références sur le yiddish

אויפֿן וועג שטייט אַ בויםOyfn veg shteyt a boym,
שטייט ער אײַנגעבויגןShteyt er ayngeboygn,
אַלע פֿייגל פֿונעם בויםAle feygl funem boym
זענען זיך צעפֿלויגןZaynen zikh tsefloygn.
דרײַ קיין מערב דרײַ קיין מזרחDray keyn mayrev, dray keyn mizrekh,
און דער רעשט קיין דרוםUn der resht keyn dorem,
און דעם בוים געלאָזט אַלייןUn dem boym gelozt aleyn
הפֿקר פֿאַרן שטורעםHefker farn shturem.
זאָג איך צו דער מאַמע הערZog ikh tsu der mame: her,
זאָלסט מיר נאָר נישט שטערןZolst mir nor nit shtern,
וועל איך מאַמע איינס און צווייVel ikh, mame, eyns un tsvey
באַלד אַ פֿויגל ווערןBald a foygl vern…
איך וועל זיצן אויפֿן בויםIkh vel zitsn oyfn boym
און וועל אים פֿאַרוויגןUn vel im farvign
איבערן ווינטער מיט אַ טרייסטIbern vinter mit a treyst
מיט א שיינעם ניגוןMit a sheynem nign.
הײַ דאַלידאַלי הײַ דאַלידאַלי הײַHay dalidali hay dalidali hay

Le texte ci-dessus est celui du début de אויפֿן וועג שטייט אַ בוים Oyfn veg shteyt a boym, une chanson écrite en yiddish par le poète Itzik Manger. Vous pourrez en lire la suite et des traductions en français et en anglais sur le site Yidlid, chansons yiddish et si vous souhaitez l’écouter, je vous invite à utiliser les liens ci-dessous.

Ecouter d’autres versions

C’est à l’issue d’une fort intéressante conférence sur le yiddish prononcée dans le cadre du festival des langues 2019 que j’ai découvert ce poème. Le conférencier, dont j’ignore le nom, nous a fait découvrir cette langue née de la rencontre de l’araméen, de l’hébreu, du moyen-haut-allemand et des langues slaves, et pratiquement disparue à la suite de la Shoah… mais aussi du stalinisme et de la politique assimilationniste d’Israël. Pourtant, elle reste encore vivante avec ses onze millions de locuteurs dans le monde

Le conférencier nous a aussi fait prendre conscience des nombreuses langues juives que l’hégémonie de l’hébreu tend à occulter.

A lire

Henri Minczeles. Yiddish, une civilisation quasi anéantie, Manières de voir, n° 82, août-septembre 2005.

Jean Baumgarten. Histoire de la grammaire yiddish (XVIe-XXe siècles). Histoire Épistémologie Langage, tome 18 n° 1 (1996), numéro thématique : La linguistique de l’hébreu et des langues juives, sous la direction de Jean Baumgarten et Sophie Kessler-Mesguich. p. 127-149.

Anne Szulmajster-Celnikier et Marie-Christine Bornes Varol. Émergence et évolution parallèle de deux langues juives : Yidiche et judéo-espagnol. La linguistique, vol. 53 n° 2, 2017, p. 199-236.Citer ce billet
Jean Stouff (2019, 24 novembre). אויפֿן וועג שטייט אַ בוים Oyfn veg shteyt a boym et quelques références sur le yiddish. Biblioweb. Consulté le 18 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/lzkr

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.